Samen met buurtgenoten kunt u op donderdagochtend een potje biljarten.

Voor wie?

Ouderen en hun mantelzorgers