Rondom het Wijndaelercentrum ligt een heerlijke tuin. Samen onderhouden we deze. We snoeien, planten en zijn soms actief met een moestuintje. Lekker actief bezig zijn in de buitenlucht onder leiding van een tuinman.

Voor wie?

Bewoners, buurtbewoners en deelnemers Haags Ontmoeten